Allegro Tabela prowizji

SZUKAJ AUKCJI


TABELA PROWIZJI ALLEGRO
Allegro pobiera opłatę za wystawienie przedmiotu. Jeśli przedmiot zostanie sprzedany, pobierana jest prowizja. Rejestracja, licytacja, kupowanie oraz korzystanie z większości pozostałych usług Allegro są bezpłatne. Podane ceny zawierają 22% VAT. Sklepy Allegro są objęte osobnym cennikiem.

Opłata za wystawienie przedmiotu

Opłata za wystawienie przedmiotu jest naliczana po rozpoczęciu aukcji.

Dodatkowa opłata może być naliczona, jeśli Sprzedający dokona zmiany ceny lub liczby sprzedawanych przedmiotów w czasie trwania aukcji.

Wartość początkowaOpłata za wystawienie
1,00-9,99 zł0,15 zł
10,00-24,99 zł0,25 zł
25,00-49,99 zł0,50 zł
50,00-249,99 zł1,00 zł
250 zł i więcej2,00 zł

Wartość początkowa to:
a) (w aukcjach bez ceny minimalnej) cena wywoławcza pomnożona przez liczbę sztuk,
b) (w aukcjach z ceną minimalną) cena minimalna,
c) (w Tylko Kup Teraz! - bez licytacji) cena Kup Teraz! pomnożona przez liczbę sztuk.
Maksymalna opłata za wystawienie (bez względu na liczbę sztuk) wynosi 2,00 zł.

Prowizja od sprzedaży

Cena końcowa za 1 sztukęProwizja od sprzedaży
Do 50 zł4% ceny końcowej
50,01-1000zł2 zł plus 3% kwoty powyżej 50 zł
1000,01-5000 zł30,50 zł plus 1,5% kwoty powyżej 1000 zł
Powyżej 5000 zł90,50 zł plus 0,5% kwoty powyżej 5000 zł

Cena końcowa to najwyższa oferta w licytacji lub cena Kup Teraz!.

Aukcje i "Tylko Kup Teraz!" wieloprzedmiotowe: naliczona prowizja za 1 szt. zostanie pomnożona przez liczbę sprzedanych sztuk.

Prowizja od sprzedaży naliczana jest automatycznie po zakończeniu aukcji z ważnymi ofertami równymi lub wyższymi od ceny wywoławczej, minimalnej lub Kup Teraz!. Prowizja jest zaokrąglana w górę do pełnych groszy.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2006/2016